rabota

Economist principal pe perioadă determinată, Secţia cercetări, analize, publicaţii

 • Banca Națională a Moldovei

  Mob. Tel/Fax.
 • Full time
 • На эту вакансию откликнулись: 0
  Просмотров: 175
  Full time
  Publicitate 20.10.2017 2 месяца назад

  Подробнее о вакансии

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: без опыта
  • Зарплата: Договорный

  Kонтакты Работодателя

  Описание вакансии

  Cerințe minime obligatorii față de candidați:

  1) Studii şi calificări:

  1. Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil statistică, finanțe sau relații economice internaționale) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

  2. Bune abilități de analiză economică, înțelegerea tendințelor și politicilor economice din Republica Moldova și internaționale;

  3. Abilități excelente de comunicare în scris, capacitatea de a produce materiale analitice bine articulate;

  4. Cunoașterea generală a principiilor și practicilor statistice, a sistemului statistic național, a conturilor internaționale;

  5. Cunoașterea limbii române și ruse, cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat (minim B2);

  6. Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

  2) Competențe comportamentale:

  - Autonomie, responsabilitate, capacitate de respectare a termenelor limită;

  - Spirit de inițiativă și de soluționare a problemelor;

  - Atenție la detalii, acuratețe;

  - Amabilitate, adaptabilitate, capacitatea de a lucra în echipă și într-un mediu divers.

   

  Cerințele suplimentare ce vor constitui un avantaj:

  - Studii de masterat;

  - Experiență de lucru într-o instituție financiară, statistică, științifică, think-tank;

  - Posedarea metodelor analitice cantitative și a tehnicilor de modelare;

  - Posedarea fluentă a limbii ruse și a limbii engleze (cel puțin la nivelul C1, în special exprimarea scrisă);

  - Experiență de lucru cu aplicațiile moderne de vizualizare a datelor;

  - Experiență de lucru cu aplicațiile de editare a publicațiilor (de tipul Miktex etc.).

   

  Principalele atribuții:

  - Contribuie la publicațiile subdiviziunii, în particular publicația trimestrială “Conturile internaţionale ale Republicii Moldova” și “Anuarul statistic al conturilor internaționale ale Republicii Moldova”;

  - Participă la elaborarea Raportului anual al BNM, compartimentele: „Conturile internaționale ale Republicii Moldova” şi „Evoluția și structura datoriei externe”;

  - Elaborează diverse materiale analitice, informative și metodologice, în limba română și engleză;

  - Colectează și analizează date și informații socio-economice dintr-o varietate de surse;

  - Actualizează compartimentele relevante ale bazei de date interactive a BNM;

  - Înaintează propuneri în vederea perfecţionării metodelor de analiză şi compilare a conturilor internaţionale, participă la actualizarea lor;

  - Examinează și propune îmbunătățiri la proiecte de politici economice, programe, inițiative legislative;

  - Participă la dezvoltarea sistemului informațional de colectare și prelucrare a statisticii conturilor internaţionale.

  În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online (http://www.bnm.md/ro/content/cv-online) sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru se aplică.

   

  Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 2 noiembrie 2017.

   

  Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

  Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

   

  Bibliografie:

  1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

  2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 412 din 09.12.2004;

  3. Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene din 11.03.2009;

  4. Codul de practici al statisticilor europene, ediția din 28.09.2011;

  5. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;

  6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională (BNM, 2016)

  Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

  Похожие вакансии

  Mobiasbanca
  • Full time
  • 23.09.2017
  • Full time
  • 02.03.2017
  • Full time
  • 11.09.2017