Поиск работы или резюме

economist coordonator, Serviciul relații externe și integrare europeană

Banca Nationala a Moldovei

80 просмотров
На эту вакансию откликнулись: 0 кандидаты
Дата публикации: 07.02.2018

Scopul sau atribuțiile serviciului: Serviciul relații externe și integrare europeană își desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unei coordonări eficiente, la nivel instituțional, a procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, precum și colaborarea cu instituțiile financiare internaționale, organizațiile internaționale, regionale etc. și băncile centrale ale altor state pe diverse domenii ce țin de competența BNM.

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic – financiar/bancar și/sau în domeniul relațiilor internaționale cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Studii de master pentru absolvenții sistemului Bologna;
- Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point;
- Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române, ruse și engleze vorbire fluentă;
- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;

Alte abilități și atitudini:

- candidatul trebuie să posede abilități de comunicare scrisă și orală, capacitatea de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației);
- operativitate în rezolvarea sarcinilor, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
atitudine pozitivă, constructivă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

- Experiență specifică în structurile administrației publice naționale sau în structurile internaționale, cu funcții ce țin de relații internaționale sau coordonarea comunicării între diferite entități, în proiecte de asistență externă (beneficiar /donator de proiecte de asistență tehnică), sau în domeniul gestiunii proiectelor de asistență externă;

Principalele atribuții funcționale:

- Coordonarea, în limita competenței Băncii Naționale a Moldovei, a procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Elaborarea de comun acord cu subdiviziunile  interesate a strategiilor /planurilor /rapoartelor aferente procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană;
- Cooperarea, în limita competenței Serviciului, cu reprezentanții instituțiilor financiare internaționale, altor organizații internaționale și regionale, instituțiilor financiare străine, agențiilor de rating, publicațiilor din străinătate etc.;
- Examinarea oportunității de aderare/participare a BNM în cadrul organizațiilor externe, regionale, internaționale prin prisma potențialelor beneficii generate de acestea pentru realizarea eficientă a atribuțiilor BNM și pregătirea materialelor necesare pentru a fi prezentate conducerii BNM spre examinare și aprobare;
- Cooperarea, în limita competenței BNM, cu partenerii externi de dezvoltare în vederea solicitării și beneficierii de asistență tehnică;
Îndeplinirea altor funcții și însărcinări la indicația Conducerii BNM.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 21.02.2018.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548 din 21.07.1995;

2. Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017;

3. Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995;

4. Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008;

5. Acordul de Asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană (semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia).

  • Образование: ВУЗ
  • Опыт работы: без опыта
  • Зарплата: Договорный
  • График работы: Полный

Kонтакты Работодателя

Скачать пример или читайте несколько советов, как правильно составить резюме на работу

Похожие вакансии

COMPANY MOLDOVA
  • Full time
  • 10.12.2017
  • Full time
  • 07.02.2018
  • Full time
  • 07.02.2018
Не нашли подходящую вакансию, используйте форму ниже
Реклама

Moldova Agroindbank
Puterea stă în noi
Сообщите мне по эл-почте о новой добавленной вакансии или резюме