Поиск работы или резюме

Компания Î.S. "CTSIC"

На данный момент нет вакансии, опубликованных компанией Î.S. "CTSIC"

Î.S.

Î.S. "CTSIC"

Опубликованные вакансий: 0

Kонтакты Работодателя

О компании

Întreprinderea de Stat „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare" a fost fondată în anul 1996.

În cadrul întreprinderii noastre activează profesionişti cu o vastă experienţă profesională acumulată pe parcursul anilor care sînt gata oricînd să-şi îndeplinească obligaţiunile la cel mai înalt nivel de calitate, după cum urmează:
- efectuarea expertizei şi evaluarea securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase;
- evaluarea posibilităţilor organizatorice şi tehnice ale unităţii economice pentru desfăşurarea activităţilor la obiectele industriale periculoase;
- diagnosticarea (examinări nedistructive) şi verificarea tehnică a instalaţiilor tehnice;
- certificarea produselor cu grad sporit de pericol;
- acordarea asistenţei metodice;
- ridicarea calificaţiei şi certificarea personalului în domeniul securităţii industriale;
- efectuarea încercărilor de laborator pentru reactivi şi produse petroliere;
- asigurarea agenţilor economici cu documente normativ tehnice în domeniul securităţii industriale.