locuri-de-munca

Expert principal pe durata determinată al Direcţiei supravegherea pe teren, Departamentul Supraveghere Bancară

 • Banca Națională a Moldovei

  Mob. Tel/Fax. +37322822344
 • Full Time
 • La acest job au aplicat: 0
  Vizualizări: 128
  Full Time
  Publicitate 21.06.2017 2 luni în urmă

  Detalii job

  • Studii: Universitare
  • Experiență: 1 - 3 ani
  • Salariu: Negociabil

  Contactele Аngajatorului

  Descriere post vacant

  Cerințe față de candidați:

  1) Studii şi experiență:

  - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
  - Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul economic / financiar-bancar / auditului / contabilității – obligatoriu;
  - Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova
  - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
  - Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
  - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;

  2) Competente comportamentale:

  - Orientare către performanță;
  - Comunicare eficientă;
  - Cooperare;
  - Integritate organizațională;
  - Gândire conceptuală.


  Principalele atribuții funcționale:

  - Efectuează controale complexe şi tematice pe teren a activităţii băncilor legate cu supravegherea bancară şi înaintează propuneri conform rezultatelor controalelor; 
  - Analizează rezultatele controalelor şi propune măsurile de înlăturare a neajunsurilor constatate; 
  - Pregăteşte şi prezintă pentru examinare Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei rapoarte privind controalele efectuate la bănci și la unitățile de schimb valutar; 
  - Participă în cadrul controalelor ca şef al echipei de control la băncile mari sau problematice, etc 


  Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

  1) Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, se vor testa verbal cunoştinţele de limbă engleză.

  2) Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu.

  Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.


  TEMATICA:

  - Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;
  - Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;
  - Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.


  BIBLIOGRAFIA:

  - Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995; 
  - Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995; 
  - Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997; 
  - Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011; 
  - Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin HCA al BNM nr. 269 din 17.10.2001; 
  - Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997; 
  - Regulamentul privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobat prin HCA al BNM nr. 172 din 04.08.2011; 
  - Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP). 


  Termenul pentru depunerea CV-urilor este pînă la data de: 18 iulie 2017;

  Pentru participarea la concurs, completați aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

  Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective.

  Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

  Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

  Joburi asemănătoare

  • Full Time
  • 03.08.2017

  ProCredit Bank S.A.
  • Full Time
  • 02.06.2017
  • Full Time
  • 12.09.2017