locuri-de-munca

Expert principal, Direcția reglementarea, licențierea și dezvoltarea sistemelor de plăți

 • Banca Națională a Moldovei

  Mob. Tel/Fax.
 • Full Time
 • La acest job au aplicat: 0
  Vizualizări: 138
  Full Time
  Publicitate 23.11.2017 2 luni în urmă

  Detalii job

  • Studii: Universitare
  • Experiență: 3 - 5 ani
  • Salariu: Negociabil

  Contactele Аngajatorului

  Descriere post vacant

  Cerințe minime obligatorii:

  - Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul financiar - economic cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare;
  - Experiență de minim doi ani în domeniul financiar - economic;
  - Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;
  - Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
  - Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
  - Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;
  Alte abilități și atitudini: candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise; abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil; atitudine pozitivă, constructivă.

  Principalele atribuții:

  - Elaborarea şi actualizarea actelor normative ce ţin de licențierea și reglementarea prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică;
  - Colectarea și sistematizarea informației cu privire la necesitatea actualizării sau elaborării actelor normative cu privire la prestatorii de servicii de plată și emitenții de monedă electronică, la instrumentele de plată fără numerar și funcționarea SAPI;
  - Efectuarea studiilor și cercetărilor asupra inovațiilor în domeniul sistemului de plăți;
  - Elaborarea propunerilor cu privire la facilitarea utilizării instrumentelor de plată fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova;
  - Elaborarea propunerilor privind perfecționarea procedurilor existente ce ţin de protecția consumatorilor în domeniul prestării serviciilor de plată și emiterii de monedă electronică;
  - Licențierea și reglementarea prestatorilor de servicii de plată şi emitenților de monedă electronică;
  - Examinarea proiectelor de acte normative şi legislative care au tangență cu domeniul sistemului de plăti;
  - Executarea lucrărilor curente în cadrul direcției în conformitate cu instrucțiunile Băncii Naționale şi legislația Republicii Moldova.

  Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

  Bibliografie de referință (disponibilă pe site-ul www.bnm.md):

  - Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
  - Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 157 din 1.08.2013;
  - Regulamentul cu privire la cardurile de plată, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 157 din 1.08.2013;
  - Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr. 204 din 15.10.2010;
  - Regulamentul cu privire la supravegherea sistemului automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.154 din 28.06.2007;
  - Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.53 din 02.03.2006.

  Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 31 decembrie 2017.

  În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

  Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

  Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

  Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

  Joburi asemănătoare

  • Full Time
  • 18.10.2017

  Veo Worldwide Services
  • Full Time
  • 27.10.2017

  Business & Finance Consulting
  • Full Time
  • 25.09.2017