Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Economist principal responsabil de efectuarea supravegherii bancare pe teren

Banca Nationala a Moldovei

212 vizualizări
Data publicării: 26.02.2019

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii și experiență:

- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe   anii de studii 8 sau mai mare;

- Experienţă profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar;

- Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;

- Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

- Cunoaşterea limbii române și limbii engleze la nivel avansat;

- Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competențe comportamentale:

- Orientare către performanță;

- Comunicare eficientă;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții:

1. Efectuează controale complexe și tematice a activităţii băncilor comerciale din RM, care presupun verificarea şi analiza riscului de credit;

2. Verifică eficacitatea sistemului de management al riscului de credit;

3. Verifică dacă banca a clasificat corespunzător și la timp expunerile de credit și estimează impactul posibilelor clasificări greșite;

4. Evaluează procedurile de gestionare a activelor problematice;

5. Efectuează controlul respectării de către bănci a cerinţelor Legii privind activitatea băncilor, Legii privind societăţile pe acţiuni, precum şi ale altor acte normative în domeniul supravegherii bancare;

6. Analizează rezultatele controalelor şi propune măsuri de înlăturare a neajunsurilor constatate.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 11.03.2019

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici:  http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

1) Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, va fi testat verbal cunoştinţele de limbă engleză.

2) Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

TEMATICA:

-        Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

-        Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

-        Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

BIBLIOGRAFIA:

-        Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

-        Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;

-        Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997;

-        Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;

-        Regulamentul cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin HCA al BNM nr. 269 din 17.10.2001;

-        Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM  nr.146 din 7 iunie 2017;

-        Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP).

  • Studii: Universitare
  • Experiență: 1 - 3 ani
  • Salariu: Negociabil
  • Program de lucru: Full-time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

International Contracting Group
  • Full Time
  • 11.04.2019
  • Full Time
  • 02.10.2017
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate Cursă săptăminala regulată MOLDOVA-GERMANIA-ANGLIA

Curiozități.md

Învață lucruri interesante și misterioase despre lumea în care trăim

Citește aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat