locuri-de-munca

Economist principal pe perioadă determinată, DRS

 • Banca Națională a Moldovei

  Mob. Tel/Fax.
 • Full Time
 • La acest job au aplicat: 0
  Vizualizări: 92
  Full Time
  Publicitate 14.07.2017 2 luni în urmă

  Detalii job

  • Studii: Universitare
  • Experiență: fără experiență
  • Salariu: Negociabil

  Contactele Аngajatorului

  Descriere post vacant

  Economist principal pe perioadă determinată, Secţia cercetări, analize, publicaţii, Direcţia statistica conturilor internaționale, Departamentul raportări și statistică

  Secţia cercetări, analize, publicaţii a Direcţiei statistica conturilor internaționale se ocupă cu elaborarea materialelor analitice la subiectul sectorului extern al economiei naționale, raportarea datelor statistice către organizații naționale și internaționale (precum FMI, Eurostat etc.), actualizarea bazei de date online a BNM privind statistica conturilor internaționale etc.

  Cerințe minime obligatorii față de candidați:

  1) Studii şi calificări:
  - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic (preferabil statistică, finanțe sau relații economice internaționale) cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
  - Bune abilități de analiză economică, înțelegerea tendințelor și politicilor economice din Republica Moldova și internaționale;
  - Abilități excelente de comunicare în scris, capacitatea de a produce materiale analitice bine articulate;
  - Cunoașterea generală a principiilor și practicilor statistice, a sistemului statistic național, a conturilor internaționale;
  - Cunoașterea limbii române și ruse, cunoașterea limbii engleze la un nivel avansat (minim B2);
  - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

  2) Competențe comportamentale:
  - Autonomie, responsabilitate, capacitate de respectare a termenelor limită;
  - Spirit de inițiativă și de soluționare a problemelor;
  - Atenție la detalii, acuratețe;
  - Amabilitate, adaptabilitate, capacitatea de a lucra în echipă și într-un mediu divers.

  Cerințele suplimentare ce vor constitui un avantaj:
  - Studii de masterat;
  - Experiență de lucru într-o instituție financiară, statistică, științifică, think-tank;
  - Posedarea metodelor analitice cantitative și a tehnicilor de modelare;
  - Posedarea fluentă a limbii ruse și a limbii engleze (cel puțin la nivelul C1, în special exprimarea scrisă);
  - Experiență de lucru cu aplicațiile moderne de vizualizare a datelor;
  - Experiență de lucru cu aplicațiile de editare a publicațiilor (de tipul Miktex etc.).

  Principalele atribuții:
  - Contribuie la publicațiile subdiviziunii, în particular publicația trimestrială “Conturile internaţionale ale Republicii Moldova” și “Anuarul statistic al conturilor internaționale ale Republicii Moldova”;
  - Participă la elaborarea Raportului anual al BNM, compartimentele: „Conturile internaționale ale Republicii Moldova” şi „Evoluția și structura datoriei externe”;
  - Elaborează diverse materiale analitice, informative și metodologice, în limba română și engleză;
  - Colectează și analizează date și informații socio-economice dintr-o varietate de surse;
  - Actualizează compartimentele relevante ale bazei de date interactive a BNM;
  - Înaintează propuneri în vederea perfecţionării metodelor de analiză şi compilare a conturilor internaţionale, participă la actualizarea lor;
  - Examinează și propune îmbunătățiri la proiecte de politici economice, programe, inițiative legislative;
  - Participă la dezvoltarea sistemului informațional de colectare și prelucrare a statisticii conturilor internaţionale.

  În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online (http://www.bnm.md/ro/content/cv-online) sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru se aplică.

  Termenul limită pentru depunerea CV-urilor: 31 iulie 2017

  Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

  Bibliografie:
  1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
  2. Legea cu privire la statistica oficială nr. 412 din 09.12.2004;
  3. Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene din 11.03.2009;
  4. Codul de practici al statisticilor europene, ediția din 28.09.2011;
  5. Manualul “Balanța de plăți și poziția investițională internațională”, ediția a VI-a (2009), Fondul Monetar Internațional;
  6. Conturile internaționale: metodologia de compilare și baza informațională (BNM, 2016)

  Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

  Joburi asemănătoare

  ProCredit Bank S.A.
  • Full Time
  • 31.03.2017
  • Full Time
  • 14.07.2017

  HR-Consulting www.search4staff.com
  • Full Time
  • 22.09.2017