locuri-de-munca

Economist principal, direcția stabilitate financiară.

 • Banca Națională a Moldovei

  Mob. Tel/Fax.
 • Full Time
 • La acest job au aplicat: 0
  Vizualizări: 137
  Full Time
  Publicitate 14.11.2017 2 luni în urmă

  Detalii job

  • Studii: Universitare
  • Experiență: 1 - 3 ani
  • Salariu: Negociabil

  Contactele Аngajatorului

  Descriere post vacant

  Cerințe minime obligatorii:

  - Studii superioare în domeniul economic, finanțe-bănci sau matematici aplicative cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
  - Experienţă de minim 1 an în domeniul financiar-bancar a analizei și prognozei macroeconomice;
  - Cunoștințe aprofundate în domeniile: teoria economică, teoria statistică, statistica social-economică, econometrie (inclusiv: concepte macroeconomice de bază, modelarea economică, concepte statistice);
  - Cunoştinţe ale actelor normative oficiale ale Băncii Naţionale a Moldovei ce ţin de supravegherea bancară;
  - Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicațiilor de calcul numeric și analiză statistică (Matlab, Eviews) și a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
  - Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
  - Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, lucru în echipă, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
  - Alte abilități și atitudini: abilități de analiză și cercetare; spirit de creativitate și inițiativă.

  Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

  Cunoașterea cadrului macroprudențial internațional.

  Principalele atribuții:

  1. Participă la elaborarea studiilor şi metodologiilor întru monitorizarea stabilității financiare a sectorului bancar;

  2. Efectuează analize ale diverselor sectoare ale economiei, capabile să afecteze stabilitatea financiară;

  3. Identifică şi analizează evoluţia principalilor indicatori financiari care caracterizează sectorul bancar;

  4. Desfășoară activități aferente colaborării cu organele de supraveghere autohtone și a altor state în vederea asigurării stabilității financiare;

  5. Efectuează testări la stres pentru sectorul bancar cu privire la diverse forme ale riscurilor.

  Recomandam insistent studierea bibliografiei de mai jos, înainte de a fi invitat la concurs.

  Bibliografia:

  - Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

  - Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995;

  - Legea cu privire la redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 03.10.2016;

  - Manuale de teorie economică, macroeconomie, statistică, econometrie, monedă și credit.

  Termenul-limită pentru depunerea CV-urilor: 30.11.2017.

  În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

  Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

  Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

   

  Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

  Joburi asemănătoare

  • Full Time
  • 17.08.2017

  Mobiasbanca
  • Full Time
  • 02.06.2017

  Mobiasbanca
  • Full Time
  • 10.05.2017