Caută locuri de muncă sau CV-ul dorit

Consultant principal, Direcția tehnologii informaționale, statistică și documentare

Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor

705 vizualizări
La acest job au aplicat: 1 candidați
Data publicării: 19.11.2018

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.   Participarea la elaborarea regulamentelor, metodologiilor și instrucțiunilor pentru standardizarea procesului de prelucrare a contestațiilor prin sistemele informaționale și înaintarea propunerilor pentru eficientizarea acestora.
2. Participarea la implementarea procesului de e - Transformare la nivelul autorității, prin participarea la elaborarea politicilor și strategiilor sectoriale și sincronizarea obiectivelor Agenției cu obiectivele programului e - Transformare al guvernării în domeniul achizițiilor publice și soluționarea contestațiilor.
3.   Contribuirea la administrarea paginii web a Agenției și publicarea informațiilor și comunicatelor necesare bunei desfășurări a activității Agenției.
4.   Elaborarea demersurilor și solicitărilor de informații, precum și remiterea acestora în adresa entităților vizate.
5.   Participarea la compilarea structurală a rapoartelor anuale de performanță ale Agenției cu privire la cazurile de soluționare a contestațiilor și asigurarea redactării acestora.

Condiţiile generale de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Salariu de funcţie: 3600 lei

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

·  2 ani de experiență profesională în domeniu;
·  Studii superioare finisate în domeniul juridic sau administrare publică;
·  Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
·  Abilităţi de utilizare a computerului;

  Documente ce urmează a fi prezentate:        

 1. Copia buletinului de identitate
 2. Copia carnetului de muncă
 3. Formularul de participare  
 4. Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul http://cariere.gov.md/usefull-info. 
[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor:
Prin poștă sau personal la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 124, et. 4;
Prin e-mail: resurse.umane@ansc.md

Persoana de contact:Ruxanda Sobețchi

Telefon:022-820653
E-mail:resurse.umane@ansc.md
Site: https://careers.gov.md/display-job/7491

 

Data-limită de depunere a documentelor: 22.07.2018

 

 • Studii: Universitare
 • Experiență: 1 - 3 ani
 • Salariu: Negociabil
 • Program de lucru: Full-time

Contactele Аngajatorului

Încă nu ai CV? Atunci descarcă model sau vezi câteva sfaturi cum să scrii CV-ul corect

Joburi asemănătoare

 • Full Time
 • 13.12.2018
 • Full Time
 • 13.11.2018
Nu ai găsit jobul dorit, încearcă formularul de mai jos
Publicitate

Moldova Agroindbank
Puterea stă în noi

Curiozități.md

Învață lucruri interesante și misterioase despre lumea în care trăim

Citește aici

Anunță-mă prin E-mail despre un nou Job sau CV adăugat